605 850 101 | 607 559 973

Wykonanie drogi dojazdowej z kruszywa betonowego w Blizne

Droga dojazdowa utwardzone
Wykonane zadania:
  • Usuwanie humusu
  • Korytowanie drogi
  • Dostawa kruszywa betonowego 16-22,4mm
  • Dostawa piasku
  • Wykonanie nasypu oraz wyrównanie
  • Zagęszczenie i utwardzenie drogi

Sposób wybudowania drogi zależny jest od jej przeznaczenia ponadto budowa drogi dojazdowej zależą od własności gruntu, przez który miałaby ona przebiegać. Droga wewnętrzna jest wtedy gdy grunt należy do właściciela lub jest współwłasnością nieruchomości. Zatem budowa, przebudowa, remont drogi należy do właściciela jako zarządcy terenu. Wybudowanie drogi wewnętrznej wymaga pozwolenia na budowę. Szerokość drogi nie może być mniejsza niż 3m w i dotyczy działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych. Droga dojazdowa musi łączyć się z drogą publiczną i głównie z tego względu wymagane jest zezwolenie lokalizacyjne na zjazd.

Kto wydaje decyzje dotcząc dróg dojazdowych?

  • Drogi krajowe - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
  • Drogi wojewódzkie – zarząd wojewódzki
  • Drogi powiatowe – zarząd powiatu
  • Drogi gminne – wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Wykonanie drogi dojazdowej z kruszywa betonowego w Blizne

Zobacz inne lokalizacje Pozostałe prace w Blizne

Ta strona używa plików cookie