605 850 101 | 607 559 973

Wykopy i prace ziemne w Borzęcinie Dużym

Wykonane zadania:
  • Usunięcie wierzchniej warstwy humusu
  • Wywiezienie zebranego humusu z terenu
  • Wykonanie wykopu pod dom jednorodzinny z piwnicą
  • Wywiedzenie piachu z urobku

Przygotowanie wykopu pod budynek jednorodzinny z podpiwniczeniem

Wykopy pod fundamenty powinny być prowadzone w okresie kwiecień - październik a przy łagodnej jesieni, nawet do listopada. Jak każde wykopy prace można wykonać ręcznie lub za pomocą koparki co wiąże się z wynajęciem operatora. Rozpoczęcie wykopów powinno zostać poprzedzone dokładnym wytyczaniem pola działań na podstawie projektu. Należy wyznaczyć obrys zewnętrznych ścian, których wytyczaniem zwykle zajmuje się geodeta - po dokładnych pomiarach i wytyczaniu obrysu budynku, dokonuje wpisu w dzienniku budowy. Po usunięciu humusu, czyli żyznej warstwy gleby, robi się wykop na głębokość, na której znajdą się ławy. Głębokość wykopu zależna jest od głębokości posadowienia budynku.

Jak sprawdzić prawidłowość wykopu pod fundament?

Jednym z elementów jest sprawdzenie właściwych kątów. Za pomocą taśmy mierniczej można dokonać pomiaru przekątnych. Prawidłowy pomiar powinien wykazać identyczną długość dla każdej z par. Gdyby okazało się że odległości są rożna - oznacza to że wykop nie zawiera właściwych kątów. Również głębokość oraz szerokość powinna być zachowana zgodnie z projektem. Zbyt płytkie wykopy mogą narazić fundamenty na ich przemarzanie oraz wysadzanie. Dopuszczalne odchylenie od projektu jest w zakresie 1-2 cm.

Przebieg prac związanych z utwardzeniem terenu w Borzęcinie Dużym

Zobacz inne lokalizacje Pozostałe prace w Borzęcinie Dużym

Ta strona używa plików cookie