605 850 101 | 607 559 973
Utwardzanie kruszywem to prosty sposób na wykonanie solidnej drogi nie dużym kosztem. Zaczynam od zdjęcia warstwy próchniczej gruntu - ok. 15-40cm. Dno koryta po wybraniu ziemi ubijamy mechanicznie i wysypujemy 5cm warstwę piasku a następie układamy matę z geowłókniny (opcjonalnie) co zabezpieczany przed zapadaniem się kruszywa, tak by jej brzegi wystawały ponad brzeg koryta. Bezpośrednio na nią wsypujemy kruszywo łamane, pospółkę, gruz budowlany i zagęszczamy

Czytaj więcej

Ta strona używa plików cookie