605 850 101 | 607 559 973

Rozbiórka budynku w Mariewie

Rozbiorka budynku
Wykonane zadania:
  • Wyburzenie budynku
  • Kucie młotem
  • Wywiezienie gruzu
  • Wyrównanie terenu

Usuwanie starego budynku z terenu działki może wymagać pozwolenia - kiedy wystarczy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na rozbiórkę? Można wykonać rozbiórki bez pozwolenia, jeśli ich postawienie nie wymagało pozwolenia na budowę lub nie są chronione jako zabytki. Bez pozwolenia można wybudować i wyburzyć obiekty o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 25 m2.

Nieco inaczej sprawa się przedstawia gdy obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytków. Wtedy inwestor musi wystąpić do generalnego konserwatora zabytków o wydanie decyzji skreślającej ten zabytek z rejestru zabytków, co zwykle wiąże się z czasem oczekiwania. W przypadku zabytków nie wpisanych do rejestru zabytków, lecz zarejestrowany w gminnej ewidencji zabytków, to starosta przed udzieleniem pozwolenia na rozbiórkę osobiście dokonuje uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Chcesz wykonać rozbiórkę lub wyburzenie? - skontaktuj się z naszą firmą i podaj szczegóły zlecenia - kontakt.

Przebieg prac związanych rozbiórką budynku w Mariewie

Zobacz inne lokalizacje Pozostałe prace w Mariewie

Ta strona używa plików cookie