605 850 101 | 607 559 973
Odpady budowlane dzielimy na dwie grupy: bezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu. Jako niebezpieczne są elementy wykonane z eternitu, azbestu, PCV, papy czy ceramika budowlana. Większą część odpadów budowlanych może być ponownie wykorzystać. Recykling gruzu i jest coraz bardziej pożądanym surowcem, o czym świadczą coraz liczniejsze zgłoszenia na utwardzenie drogi lub placu...

Czytaj więcej

Ta strona używa plików cookie