605 850 101 | 607 559 973
Zewnętrzna część fundamentów może być zasypana gruntem rodzimym pochodzącym z wcześniejszego wykopu o ile nie była to glina. W przypadku gruntu gliniastego lepiej go zastąpić nowym, ponieważ glinę ciężko zagęścić. Wewnątrz fundamentu powinien być surowiec który łatwo przepuszcza wodę. Na spodzie wykopu najlepiej ułożyć warstwę pospółki lub tłucznia grubości 30-50 cm. Dzięki temu podbudowa zapewni dobrą filtrację podłoża. Na nim kładzie się kolejne warstwy grubości 20-30 cm - tym razem z piasku, aż do górnego poziomu ścian...

Czytaj więcej

Ta strona używa plików cookie