605 850 101 | 607 559 973

Zasypywanie fandamentu i dostawa piasku w Izabelinie

Zasypywanie fundamentu piaskiem
Wykonane zadania:
  • Dostawa piasku
  • Wykonanie nasypu do fundamentów

Zasypywanie fundamentów też trzeba uwzględnić w harmonogramie i kosztorysie prac budowlanych. Podwaliną domu jest przecież również grunt znajdujący się między ścianami fundamentowymi, na którym opiera się podłoga.

Czym zasypać fundamenty?

Zewnętrzna część fundamentów może być zasypana gruntem rodzimym pochodzącym z wcześniejszego wykopu o ile nie była to glina. W przypadku gliniastego lepiej go zastąpić nowym, ponieważ glinę ciężko zagęścić. Wewnątrz fundamentu powinien być surowiec który łatwo przepuszcza wodę. Na spodzie wykopu najlepiej ułożyć warstwę pospółki lub tłucznia grubości 30-50 cm. Dzięki temu podbudowa zapewni dobrą filtrację podłoża. Na nim kładzie się kolejne warstwy grubości 20-30 cm - tym razem z piasku, aż do górnego poziomu ścian. Ważne aby był to piasek kopalniany - rzeczny trudno się zagęszcza ponieważ ziarenka mają owalny kształt, natomiast piasek kopalniany jest bardzie kanciasty, dzięki temu łatwiej się zagęszcza. Piasek kopalniany do fundamentów jest najlepszym surowcem do tego celu. Szacunkową objętość można wyliczyć mnożąc obwód zewnętrznych ścian fundamentowych i głębokość wykluczając przy tym warstwę pospółki lub tłucznia. Ponieważ piasek będzie zagęszczony należy dodać do tego 5-10% - dzięki temu możliwe będzie wyliczanie zapotrzebowania na piasek.

Przebieg prac związanych z zasypywaniem fundamentu i dostawa piasku w Izabelinie

Zobacz inne lokalizacje Pozostałe prace w Izabelinie

Ta strona używa plików cookie